Now showing items 1-1 of 1

    • Comparative Genetic Architectures of Schizophrenia in East Asian and European Populations 

      Lam, Max; Chen, Chia-Yen; Li, Zhiqiang; Ma, Xixian; Gaspar, Helena; Ikeda, Masashi; Benyamin, Beben; Brown, Brielin C.; Liu, Ruize; Zhou, Wei; Guan, Lili; Kamatani, Yoichiro; Kim, Sung-Wan; Kubo, Michiaki; Kusumawardhani, Agung; Liu, Chih-Min; Ma, Hong; Periyasamy, Sathish; Takahashi, Atsushi; Wang, Qiang; Xu, Zhida; Yu, Hao; Zhu, Feng; Chen, Wei J.; Faraone, Stephen; Glatt, Stephen J.; He, Lin; Hyman, Steven E.; Hwu, Hai-Gwo; Li, Tao; McCarroll, Steven; Neale, Benjamin M.; Sklar, Pamela; Wildenauer, Dieter; Yu, Xin; Zhang, Dai; Mowry, Bryan; Lee, Jimmy; Holmans, Peter; Xu, Shuhua; Sullivan, Patrick F.; Ripke, Stephan; O’Donovan, Michael; Daly, Mark J.; Qin, Shengying; Sham, Pak; Iwata, Nakao; Hong, Kyung S.; Schwab, Sibylle G.; Yue, Weihua; Tsuang, Ming; Liu, Jianjun; Ma, Xiancang; Kahn, René S.; Shi, Yongyong; Huang, Hailiang; Martin, Alicia; Bryois, Julien (Cold Spring Harbor Laboratory, 2018-10-17)
      Schizophrenia is a severe psychiatric disorder with a lifetime risk of about 1% world-wide. Most large schizophrenia genetic studies have studied people of primarily European ancestry, potentially missing important biological ...