Now showing items 1-2 of 2

  • High-dimensional genomic data bias correction and data integration using MANCIE 

   Zang, Chongzhi; Wang, Tao; Deng, Ke; Li, Bo; Hu, Sheng'en; Qin, Qian; Xiao, Tengfei; Zhang, Shihua; Meyer, Clifford A.; He, Housheng Hansen; Brown, Myles; Liu, Jun S.; Xie, Yang; Liu, X. Shirley (Nature Publishing Group, 2016)
   High-dimensional genomic data analysis is challenging due to noises and biases in high-throughput experiments. We present a computational method matrix analysis and normalization by concordant information enhancement ...
  • Sequence determinants of improved CRISPR sgRNA design 

   Xu, Han; Xiao, Tengfei; Chen, Chen-Hao; Li, Wei; Meyer, Clifford; Wu, Qiu; Wu, Di; Cong, Le; Zhang, Feng; Liu, Jun; Brown, Myles A.; Liu, Xiaole (Shirley) Shirley (Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2015)
   The CRISPR/Cas9 system has revolutionized mammalian somatic cell genetics. Genome-wide functional screens using CRISPR/Cas9-mediated knockout or dCas9 fusion-mediated inhibition/activation (CRISPRi/a) are powerful techniques ...