Now showing items 1-1 of 1

    • Detection of recurrent cytogenetic aberrations in multiple myeloma: A comparison between MLPA and iFISH 

      Zang, Meirong; Zou, Dehui; Yu, Zhen; Li, Fei; Yi, Shuhua; Ai, Xiaofei; Qin, Xiaoqi; Feng, Xiaoyan; Zhou, Wen; Xu, Yan; Li, Zengjun; Hao, Mu; Sui, Weiwei; Deng, Shuhui; Acharya, Chirag; Zhao, Yaozhong; Ru, Kun; Qiu, Lugui; An, Gang (Impact Journals LLC, 2015)
      Multiple myeloma (MM) is a genetically heterogeneous disease with diverse clinical characteristics and outcomes. Recently, multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA) has emerged as an effective and robust ...