Now showing items 1-1 of 1

    • G-protein-coupled receptors regulate autophagy by ZBTB16-mediated ubiquitination and proteasomal degradation of Atg14L 

      Zhang, Tao; Dong, Kangyun; Liang, Wei; Xu, Daichao; Xia, Hongguang; Geng, Jiefei; Najafov, Ayaz; Liu, Min; Li, Yanxia; Han, Xiaoran; Xiao, Juan; Jin, Zhenzhen; Peng, Ting; Gao, Yang; Cai, Yu; Qi, Chunting; Zhang, Qing; Sun, Anyang; Lipinski, Marta; Zhu, Hong; Xiong, Yue; Pandolfi, Pier Paolo; Li, He; Yu, Qiang; Yuan, Junying (eLife Sciences Publications, Ltd, 2015)
      Autophagy is an important intracellular catabolic mechanism involved in the removal of misfolded proteins. Atg14L, the mammalian ortholog of Atg14 in yeast and a critical regulator of autophagy, mediates the production ...