Now showing items 1-1 of 1

    • Characterization of selective and potent PI3Kδ inhibitor (PI3KD-IN-015) for B-Cell malignances 

      Liu, Xiaochuan; Wang, Aoli; Liang, Xiaofei; Chen, Cheng; Liu, Juanjuan; Zhao, Zheng; Wu, Hong; Deng, Yuanxin; Wang, Li; Wang, Beilei; Wu, Jiaxin; Liu, Feiyang; Fernandes, Stacey M.; Adamia, Sophia; Stone, Richard M.; Galinsky, Ilene A.; Brown, Jennifer R.; Griffin, James D.; Zhang, Shanchun; Loh, Teckpeng; Zhang, Xin; Wang, Wenchao; Weisberg, Ellen L.; Liu, Jing; Liu, Qingsong (Impact Journals LLC, 2016)
      PI3Kδ is predominately expressed in leukocytes and has been found overexpressed in B-cell related malignances such as CLL and AML. We have discovered a highly selective ATP competitive PI3Kd inhibitor PI3KD-IN-015, which ...