Now showing items 1-1 of 1

    • Activated N-Ras signaling regulates arterial-venous specification in zebrafish 

      Ren, Chun-Guang; Wang, Lei; Jia, Xiao-E; Liu, Yi-Jie; Dong, Zhi-Wei; Jin, Yi; Chen, Yi; Deng, Min; Zhou, Yong; Zhou, Yi; Ren, Rui-Bao; Pan, Wei-Jun; Liu, Ting-Xi (BioMed Central, 2013)
      Background: The aberrant activation of Ras signaling is associated with human diseases including hematological malignancies and vascular disorders. So far the pathological roles of activated Ras signaling in hematopoiesis ...